ספר בראשית ספר שמות ספר ויקרא ספר במדבר ספר דברים
בראשית

נח

לך לך

וירא

חיי שרה

תולדות

ויצא

וישלח

וישב

מקץ

ויגש

ויחי

שמות

וארא

בא

בשלח

יתרו

משפטים

תרומה

תצוה

כי תשא

ויקהל

פקודי

ויקרא

צו

שמיני

תזריע

מצורע

אחרי מות

קדושים

אמור

בהר

בחוקתי

במדבר

נשא

בהעלותך

שלח

קרח

חקת

בלק

פנחס

מטות

מסעי

דברים

ואתחנן

עקב

ראה

שופטים

כי תצא

כי תבוא

נצבים

וילך

האזינו

וזאת הברכה