פרשת בא – מה ההבדל בין שמאל לימין?

פרשת בא

פרשת בא – שיעור 1