פרשת וארא – מה צריך לעשות כדי שההבטחות יתקיימו?

פרשת וארא

פרשת וארא – שיעור 1