למה התפילות לא מתקבלות – חלק א

למה התפילות לא מתקבלות – חלק ב