פרשת ויצא – מתי גם לנו תהיה "קפיצת הדרך"?

פרשת ויצא

פרשת ויצא – שיעור 1