פרשת וירא – באיזו מדרגה זוכים להתגלות?

פרשת וירא

פרשת וירא – שיעור 1