פרשת וישלח – איך מנצחים במלחמה בלי להלחם?!

פרשת וישלח

פרשת וישלח – שיעור 1