פרשת חיי שרה – עד כמה מותר להכביר ב"מילים"?

פרשת חיי שרה

פרשת חיי שרה – שיעור 1