פרשת מקץ – כוונת המילה בלעדי

פרשת מקץ

פרשת מקץ – שיעור 1