אור החיים לפרשת שופטים (ה'תשפ"א)

פרשת שופטים – מאיפה מתחילה "האפליה העדתית"?