פרשת שמות – איך אפשר להשתחרר משיעבוד לכל דבר?

פרשת שמות

פרשת שמות – שיעור 1