פרשת שמיני – מהי תכלית השלימות בעבודת השם?

פרשת שמיני

דיבור בחכמה וענווה

זה הדבר