מהדורת ונציה תק"ב (1742)

שער הספר "אור החיים" מהדורת ונציה תק"ב

שער הספר "אור החיים" מהדורת ונציה תק"ב

"מהדורת ונציה" של הספר "אור החיים", הינה המהדורה הראשונה שבה נדפס הספר "אור החיים". מהדורה זו נדפסה בעיר ליבורנו שבאיטליה, והיא נקראת "מהדורת ונציה" על שם בית הדפוס שבה נדפסה.

"מהדורת ונציה" המקורית, יצאה לאור בשנת 1742, היה זה בזמן שמחבר הספר – רבי חיים בן עטר זצ"ל – היה בדרכו ממרוקו לארץ ישראל, כשנתיים לפני פטירתו.

כיום כתב היד המקורי אינו בידינו, ולכן "מהדורת ונציה" נחשבת למסמך המקורי והמדויק ביותר הקיים כיום של הספר "אור החיים".

מהדורה זו יצאה לאור בחיי המחבר – רבי חיים בן עטר זצ"ל – והוא ותלמידיו עשו את ההגהה הראשונית מיד לאחר ההדפסה. עובדה זו היא המייקרת מאוד את המהדורה הזו ו"מחשיבה" אותה יותר מכל עשרות המהדורות המאוחרות כהמדויקת ביותר.

"מהדורת ונציה" נעשתה ע"י אומני הדפוס הטובים ביותר שהיו אז בליבורנו ("ממלכת הדפוס" העולמית של אותם ימים) ונחשבה ל"פריצת דרך" בשיטות העימוד הגרפי והדפוס הידני שהיו נהוגים באיטליה באותם ימים. העימוד והעיצוב הגרפי ה"גאוניים" מאפשרים ללומד לקרוא במבט אחד את הטקסטים ביתר בהירות, להתמצא בדף בקלות ולהבין את הרעיונות העמוקים, דברי החכמה וסודות הקבלה הכתובים בספר – ביתר בהירות.

כיום נותרו עותקים בודדים של מהדורה היסטורית זו, ויש הטוענים שעותק אחד של המהדורה הזו נמצא גם במרתפי הספרייה של הוותיקן ברומא.

מהדורת ונציה תשע"ז (2017)

שער הספר "אור החיים" מהדורת ונציה תשע"ז

שער הספר "אור החיים" מהדורת ונציה תשע"ז

מהדורת ונציה תשע"ז הינה שחזור אותנטי ומדויק של הספר "אור החיים" כפי שנדפס בשנת תק"ב (1742) בונציה. הייחודיות במהדורה זו היא הקפדה על הדיוק הלשוני והשמירה האדוקה על צורת הדף המקורית כפי שהייתה במהדורה הראשונה.

מלאכת השחזור של המהדורה, ארכה מעל 20 שנה, של עבודת צוות מעמיקה ומדוקדקת, תוך השוואה של כ-20 דפוסים של הספר שנדפסו בשלושת העשורים האחרונים.

שתי נקודות חשובות עמדו לנגד עינינו לאורך כל העבודה, והן:

1) שמירה על "צורת הדף" המקורית, שבה העמידו המעצבים באיטליה ארבעה גושי טקסט שונים בעמוד אחד (כל הפסוקים הרלוונטיים וכל הפירושים על פסוקים אלו בעמוד אחד, בדומה לתלמוד הבבלי "מהדורת ונציה" שנדפס מוקדם יותר) כשהיתרון בעימוד זה הוא שלנגד עיני הלומד מוצגים כל הטקסטים הרלוונטים.

2) שמירה – באדיקות רבה – על הסגנון הלשוני המקורי של הספר, אפילו במקומות שהדקדוק המקורי אינו תואם לדקדוק בן-זמננו. וזו אחת הסיבות שבגללה ערכנו השוואה כל כך רחבה מול דפוסים רבים ומצאנו הבדלי גרסאות רבים (חלק מהגילויים בהבדלי הגרסאות והנוסחאות שמצאנו, מובאים בשולי הדף בהערות שוליים).

בנקודה זו, ראוי לציין כי למרות התפוצה האדירה של הספר "אור החיים" – שנדפס מאז ועד היום בעשרות מהדורות ובמאות אלפי עותקים, ולמרות הפרסום האדיר של רבי חיים בן עטר זצ"ל בעולם – לא הצליחו בתי הדפוס לשחזר את המהדורה הראשונה, הנחשבת למקור המוסמך ביותר הקרוב לכתב היד, אנחנו בס"ד עושים זאת לראשונה בהיסטוריה!